zdjęcie kosmosu
Żyjemy w przestrzeni, w czasie, we wszechświecie.
Jesteśmy jego małą częścią.
To skala sprawia, że życie poza naszym ziemskim,
staje się dla nas w pewien sposób nieosiągalne.
wave shape
p r z e s
t r z e
ń
" Energia wszechświata skumulowana jest w nas.
Gwiezdny pył jest materią, z której wszyscy powstaliśmy.
Zostaliśmy wyposażeni w moc tworzenia.
Otrzymaliśmy zdolność rozwoju.
Dysponujemy cudowną, naturalną, zsynchronizowaną siłą.
Energia może przepływać z jednego miejsca do drugiego.
Jedna osoba może ją przekazywać innej."
M ózg i se r ce – ma gi czny duet Ja mes R D oty
zdjęcie w tle sekcji energia
ENE R G I A
zdjęcie będące tłem
Wszechświat stał się bezpośrednią inspiracją do tworzenia. Niekończąca się przestrzeń dająca niekończące się możliwości kreacji.
K R EACJA

Subtelna, tajemnicza, piękna, jednocześnie silna, groźna
i nieuchwytna.Wypełniona mnogością kolorów, nieoczywistymi
kształtami, energią, strukturami, zjawiskami i formami przestrzennymi.

kreacja
zdjęcie kolekcji Człowiek w sekcji co dalej
zobacz ciąg dalszy
Logo kolekcji
MA TER IA
Czytaj dalej